سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گناباد
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   قابل توجه دانشجويان عزيز سلف سرويس از تاريخ 95.11.3 تا تاريخ 95.11.9 فقط به دانشجوياني سرويس دهي مي کند که طي نامه از اموزش به واحد تغذيه معرفي شده باشند و از سرويس دهي به ساير دانشجويان خودداري مي نمايد.از دانشجوياني که معرفي نشده اند تقاضا مي شود نسبت به رزرو غذا اقدام ننمايند. با سلام به سامانه اتوماسيون تغذيه دانشگاه علو م پزشکي گناباد خوش آمديد. آغاز سال تحصيلي 95-96 بر تمامي دانشجويان مبارک . "اداره تغذيه" دانشجويان گرامي با ورود به اين سامانه http:\\5.63.15.31\consulنسبت به تکميل پرونده الکترونيک سلامت روان خود (با تکميل پرسشنامه CAQ) تا تاريخ 95.11.20 اقدام نماييد. تکميل اطلاعات براي کليه دانشجويان الزامي است.